Tổng Hợp

Khối lượng giao dịch (volume) trong chứng khoán là yếu tố quan trọng cho bất kỳ nhà đầu tư nào đang xem xét một cổ phiếu cụ thể trên thị trường. Việc quan sát biến động khối lượng có thể hữu ích trong việc chọn điểm mua và bán cổ phiếu hiệu quả. Để tìm hiểu volume trong chứng khoán là gì và ý nghĩa của nó, hãy đọc bài viết sau.

  1. Khái niệm

Trong tiếng Anh, volume dùng để chỉ âm lượng, cao độ và âm trầm của âm thanh. Tuy nhiên, trong chứng khoán, thuật ngữ này đề cập đến khối lượng giao dịch của cổ phiếu, trái phiếu,… Volume trong chứng khoán đề cập đến khối lượng giao dịch, là tổng số sản phẩm được giao dịch (một giao dịch là một lượt mua hoặc một lượt bán) trong ngày hoặc trong khoảng thời gian giao dịch xác định.

Ví dụ: Công ty có 200 cổ phiếu A, khi 200 cổ phiếu này được mua hết, sau đó bán, mua và bán lại, được tính là 4 lượt. Khối lượng là 800 cổ phiếu, mặc dù 800 cổ phiếu giống nhau được giao dịch nhiều lần.

  • Ý nghĩa

Khi bạn nhìn vào khối lượng giao dịch hoặc nhìn vào những con số mà Vol có, bạn có thể phân tích ra được rất nhiều điều khác nhau. Từ đại lượng này người ta có thể hình dung ra thị trường và giá cả của một loại cổ phiếu nào đó.

Thể hiện nhu cầu giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư: Với khối lượng, bạn có thể đo lường nhu cầu của nhà đầu tư vào hiện tại trong một khoảng thời gian hoặc sau bất kỳ phiên giao dịch nào. Ví dụ, việc mua một cổ phiếu với số lượng lớn cho thấy thị trường rất quan tâm đến sự tăng giá của cổ phiếu và kỳ vọng nó sẽ tăng. Tuy nhiên, nếu một cổ phiếu đang tăng nhanh về khối lượng mà không ai mua, thì các nhà đầu tư có khả năng bán khống và bán cổ phiếu đó. Nguyên nhân có thể là do có thông tin tiêu cực về đơn vị phát hành cổ phiếu hoặc do giá cổ phiếu giảm.

Hỗ trợ xác định xu hướng giá cổ phiếu: Theo quy luật cung cầu, nếu cung thấp hơn cầu thì giá sẽ tăng và ngược lại. Đối với cổ phiếu, nếu lượng mua cổ phiếu tăng lên thì giá cổ phiếu sẽ bị đẩy lên cao hơn. Trong tình huống nhu cầu bán hàng tăng cao, doanh số bán hàng tăng lên mà không có nhu cầu mua, giá cả giảm xuống.

Định giá cơ bản của cổ phiếu: Nhà đầu tư có thể dựa vào yếu tố này để định giá nhanh một cổ phiếu theo khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Khi gia tăng lượng mua, một cổ phiếu được định giá quá cao vì các nhà đầu tư kỳ vọng giá của nó sẽ tăng, việc định giá dựa trên thông tin họ có được từ tin tức hoặc thông tin do doanh nghiệp cung cấp. Khi tăng lượng bán, cổ phiếu bị định giá thấp do các nhà đầu tư lo lắng về việc cổ phiếu mất giá.

  • Cách đọc Volume trong chứng khoán

Nếu bạn muốn hiểu khối lượng của một cổ phiếu, bạn có thể nhanh chóng tham khảo biểu đồ. Khi bạn kết hợp Vol với giá cổ phiếu, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy khối lượng vì hai yếu tố này có liên quan chặt chẽ với nhau.

Mở rộng phạm vi giá với khối lượng lớn: Giá cổ phiếu di chuyển trong một phạm vi nhưng đột ngột bứt phá sang một mức giá mới. Khi đó khối lượng giao dịch sẽ tăng lên tương ứng. Bạn nên tập trung vào việc mua hoặc bán ở mức giá này, nơi họ có kỳ vọng cao.

Thu hẹp phạm vi giá với khối lượng lớn: Khi bạn thấy biến động giá chặt chẽ nhưng khối lượng lớn. Đây có thể là thời điểm để các nhà đầu tư mua và bổ sung vào tài sản nắm giữ của họ.

Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chứng khoán có kinh nghiệm và có được kiến ​​thức để đầu tư vào các cổ phiếu hàng đầu. Như vậy qua bài viết này, bạn có thể hiểu rõ ràng volume trong chứng khoán là gì và ý nghĩa cơ bản của nó. Vì đây là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu nên cần phải hiểu rõ điều này. Hãy tham khảo nhé!