Tổng Hợp

Trước khi theo đuổi ngành kế toán, bạn đã tìm hiểu rõ về các công việc điển hình của một kế toán viên sẽ thực hiện chưa? Nếu tìm hiểu thì chắc bạn cũng nghe qua thuật ngữ Junior Accountant. Vậy Junior Accountant là gì, cùng tỉm hiểu bài viết sau nhé!

  1. Khái niệm

Junior Accountant có nghĩa tiếng Việt là kế toán viên sơ cấp. Đây là người chịu trách nhiệm duy trì và chuẩn bị các báo cáo tài chính và báo cáo tuân thủ các quy định và yêu cầu của nhà nước.

Kế toán viên sơ cấp có thể phân tích bảng cân đối kế toán, quản lý sổ cái, cập nhật báo cáo tài chính, duy trì các khoản phải thu và phải trả, trả lương hàng tháng, lập báo cáo tài chính,…

Kế toán viên, kiểm toán viên và kiểm toán viên sơ cấp thường làm việc toàn thời gian. Họ có thể bị buộc phải làm thêm giờ vào các khoảng thời gian cuối tháng hoặc cuối năm.

  • Kỹ năng và trách nhiệm cần thiết cho Junior accountant

Dù ở lĩnh vực nào thì người làm kế toán cũng phải có chuyên môn và kỹ năng nhất định thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Cụ thể, kế toán viên sơ cấp dành phần lớn thời gian trong ngày để phân tích, thu thập, tổng hợp và đánh giá dữ liệu tài chính. Họ cũng chuẩn bị nhiều loại báo cáo nội bộ và báo cáo tài chính, từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng ngày cho các công ty nhỏ đến báo cáo tài chính hàng năm cho các tổ chức lớn.

Kế toán viên sơ cấp cũng phải có kỹ năng đảm bảo rằng tất cả các giao dịch và hồ sơ tài chính tuân thủ bất kỳ quy định, luật pháp hoặc chính sách của công ty. Điều này đòi hỏi sự chú ý cẩn thận đến từng chi tiết cũng như kỹ năng đánh giá và kiểm toán. Nhân viên kế toán cũng cần có máy tính và kỹ năng làm việc vững chắc, bao gồm cả kỹ năng giao tiếp.

Các nhiệm vụ khác mà kế toán viên có thể thực hiện trong một ngày làm việc bao gồm thiết kế và triển khai hệ thống kế toán, dự báo và lập ngân sách, chuẩn bị thuế thu nhập, lập kế hoạch đầu tư và thuế, thực hiện kiểm toán nội bộ các tài khoản và đưa ra các khuyến nghị tài chính. Kế toán cũng có thể chuyển sang các vị trí quản lý, đòi hỏi các kỹ năng khác như kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và đàm phán hoặc đào tạo.

  • Đặc điểm của kế toán viên sơ cấp

Trách nhiệm của một kế toán viên và triển vọng nghề nghiệp trong tương lai phụ thuộc vào hoàn cảnh và khả năng của kế toán viên. Nhu cầu về nghề kế toán có thể được duy trì theo thời gian khi các tập đoàn và doanh nghiệp nhỏ liên tục hình thành.

Kế toán viên sơ cấp là vị trí cơ bản nhất trong bộ phận kế toán, kiểm toán hoặc kế toán của một công ty nhà nước.

Kế toán viên sơ cấp nên quan tâm đến ngành tài chính. Kế toán phải hiểu các hoạt động bên trong và bên ngoài ngành mà họ làm việc, vì họ cần phải hiểu tất cả các chi phí, doanh thu và các khoản đầu tư liên quan đến các thực thể kinh doanh.

Tất cả những công việc này sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của người quản lý khi kế toán viên sơ cấp thực hiện công việc kế toán và xử lý các tình huống khách hàng khác nhau.

Bằng cử nhân về kế toán và ký năng cẩn thận đến từng chi tiết là những điều kiện tiên quyết cho vị trí này. Các phẩm chất mong muốn khác là năng khiếu toán học, kỹ năng phân tích, khả năng lưu giữ tài liệu, tổ chức tốt và quan tâm đến ngành tài chính.

Kế toán sơ cấp phải sử dụng phần mềm kế toán, do đó khả năng vận hành và hiểu hệ thống máy tính là một trong những yêu cầu thiết yếu. Các kế toán viên trẻ có tiềm năng thường có thu nhập trên mức trung bình.

Như bạn thấy, kế toán viên là một vị trí thiết yếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì vậy, nếu theo học  ngành này, bạn không phải lo lắng về cơ hội việc làm sau này. Hy vọng bài viết Junior Accountant là gì trên đây sẽ giúp ích với bạn.